Cím: 3300 Eger, Eszterházy tér 1. Tel.: (36) 520-400/2336, E-mail: pkk@uni-eszterhazy.hu

Pályatervezési Iroda

Utolsó módosítás: 2020. március 10.

A Pedagógusképző Központban működő Pályatervezési Iroda tevékenysége három fókusz körül szerveződik: fejlesztés, tanítás és szolgáltatás.


A Pályatervezési Iroda munkatársai az életpálya-tervezés és a neveléstudomány legújabb elméleteire alapozva fejlesztenek módszertani eszközöket és tananyagokat. A módszertani eszközök elsősorban a hallgatók iskolai karrierjének megtervezésében és az egyetem utáni életpályájuk eltervezésében nyújtanak támogatást. A fejlesztés az Iroda háttértevékenysége, de ebbe is gyakran kapcsolódnak be hallgatók. A Tervezz velünk! weboldal és ennek mobileszközökre optimalizált változata fejlesztésében is hallgatók segítették a munkát.


Az Iroda tanítási tevékenysége a hallgatók pályaképének differenciálását célozza. Ez a pályaismereten és a pályaválasztási döntés folyamatának megvitatásán keresztül történhet. Olyan képzési anyag került dolgozásra, amely a pályaorientáció tartalmi elemein keresztül támogatja a hallgatók szakmai önismeretét is és bővíti a módszertani repertoárjukat. Ez utóbbi egy kísérlet arra, hogy a tanácsadás módszertanát, hogyan lehet sikeresen beépíteni a pedagógiai kultúrába. A képzési anyagon keresztül az önfejlesztő képesség, az együttműködés, a kommunikáció, a vitakultúra fejlődik. A kurzus Pályaismeret, önismeret néven, szabadon választható tanegységként vehető fel.

A pedagógusképzésben résztvevő hallgatók számára az Iroda biztosít egy olyan inspiratív helyet, ami teret ad a kérdések felvetésére, a hallgatók pályájukra vonatkozó egyéni konstrukcióinak megvitatására. Ez a nem formális kurzus három éve működik Pedagógus Klub néven. A hallgatók a számukra érdekes, hasznos témákat kiválaszthatják, vagy minden alkalmon is megjelenhetnek.


A Pályatervezési Iroda tanácsadói szolgáltatásai az életpálya-tervezés folyamatában nyújtanak támogatást elsősorban az egyetemünk hallgatói számára. Az egyetemi évek tudatos tervezésében és a döntési pontokon nyújt segítséget a sikeres választáshoz. Fontos a tanulmányi karrier eredményes teljesítése érdekében, hogy a szabadon választható tanegységek felvétele, az egyetem által nyújtott lehetőségek kihasználása, a gyakorlati hely, vagy önkéntes munka választása a hallgató oldaláról tervezett legyen. A nem megfelelő szakválasztás esetén a módosítás sikere függ attól, hogy mennyire tudja a hallgató elképzelni magát az adott területen, és beilleszteni az új szakkal végezhető munkalehetőségeket az életpályája más területeibe is. Az egyetemi évek után a munkaerőpiacra való kilépés is tervezhető. A tanácsadói szolgáltatások ezeknek az utaknak bejárásában kísérik a hallgatókat.


Az életpálya-tervezést egyetemünk 4 Campus program EFOP-3.4.4-16-2017-00024 pályázata keretében az Iroda a középiskolások körében is segíti, ezzel részt vesz az egyetem beiskolázási programjaiban. Az Iroda munkatársai által fejlesztett módszertani eszközök segítségével játékosan, a fiatalok számára befogadható, érdekes foglalkozásokon keresztül segítik a középiskolások továbbtanulási döntését. A középiskolákban, illetve az egyetemünkön megvalósuló pályaorientációs programokba bekapcsolódhatnak önkéntesen, vagy diákmunka keretében a hallgatók is, akik a pályaismeret, önismeret kurzust teljesítették. Így egyben gyakorlati lehetőséget is biztosít az Iroda a hallgatóinknak, illetve lehetőséget arra, hogy kipróbálják magukat szakmai szerepükben.A Pályatervezési Iroda elérhetőségei 
Cím: Eszterházy Károly Egyetem Egri Campus Érsekkerti épület 120-as terem (3300 Eger, Klapka Gy. u. 12.) 
Tel.: +36 36 520-400/3144 
E-mail czovek.andrea@uni-eszterhazy.hu I fazakas.ida@uni-eszterhazy.hu 


< Vissza