Cím: 3300 Eger, Eszterházy tér 1. Tel.: (36) 520-400/2336, E-mail: pkk@uni-eszterhazy.hu

Gyakorlati Képzési Csoport

Utolsó módosítás: 2021. január 28.


Ügyfélfogadási idő:
szerda 09:00 - 11:00
péntek 09:00 -11:00


 

Magyar István

gyakorlati képzési programigazgató

Elérhetőségek
Cím: Eszterházy Károly Egyetem Egri Campus
A épület Líceum, II. em. 328.
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel: +36 36 520 400/3122
E-mail: magyar.istvan@uni-eszterhazy.hu 

Végzettség
Fizika – technika szakos általános iskolai tanár (Ho Si Minh Tanárképző Főiskola), Pedagógia szakos tanár (KLTE), A tehetségfejlesztés okleveles tanára (EKF), Szakvizsgázott pedagógus (EKF)

Szakmai tapasztalat

1988 óta állok kapcsolatban a tanárképzéssel. Az Eszterházy Károly Gyakorlóiskola szakvezető tanáraként, gyakorlati képzésért felelős igazgatóhelyettesként tevékenykedtem 2000-ig.
Az egyetemen pedagógia szakos oktatóként és a gyakorlati képzés koordinálójaként tevékenykedem. Oktatóként rendszeres résztvevője vagyok különböző tanártovábbképzéseknek és pedagógus szakvizsga programoknak.
A pedagógusképzés megújítását szolgáló projektekben és a köznevelés módszertani megújítását szolgáló projektekben (Komplex Alapprogram) fejlesztő munkát végeztem.

PKK tevékenység

A Pedagógusképző Központon belül a tanár szakos hallgatók gyakorlati képzését koordinálom. Ennek keretében kapcsolatot tartok a szaktanszékek módszertanosaival, az Eszterházy Károly Gyakorlóiskola vezetésével és szakvezető tanáraival, a Pedagógiai Kar, az Oktatási Igazgatóság és az EKE egyéb egységeinek tanárképzésben érintett dolgozóival, valamint a külső partnerintézmények vezetőivel, mentoraival.Kovács Enikő

tudományos segédmunkatárs

Elérhetőségek

Cím: Eszterházy Károly Egyetem Egri Campus
A épület Líceum, II. em. 328.
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel: +3636 520400/3109
E-mail: kovacs.eniko@uni-eszterhazy.hu 

Végzettség
Földrajz és környezetvédelem szakos tanár (EKF),
Földrajztanár mesterszak (EKF), Neveléstudományi Doktori Iskola (EKE)

Szakmai tapasztalat

2007 óta veszek részt a köznevelésben, valamint a felsőoktatásban,
mint tanár, konzulens, kutató és fejlesztő.
Iskolaigazgató-helyettesként a középiskolai, felnőttképzési vezetőként
pedig a szakmai képzések terén töltöttem be irányítási, koordinálási és (vizsga)szervezési feladatokat.
Az egyetemen földrajz és környezeti tárgyakat oktatok, pedagógusok számára szakmódszertant is.
Több projekt szakmai megvalósításában kutatói, illetve fejlesztői tevékenységeket folytattam (OFI tantárgyfejlesztés, OTKA oktatási és társadalmi kutatás, Komplex Alapprogram oktatásmódszertan megújítása, szervezetfejlesztés).
Részt veszek egyetemünk pedagógusképzésének megújításában.

PKK tevékenység

Az egyetemi pedagógusképzéshez kapcsolódó szakmai tartalomfejlesztések tervezése, szervezése és koordinálása.
A pedagógusképzésben (tanító és gyógypedagógus) résztvevők gyakorlati képzésének koordinálása, valamint campusok közti együttműködés biztosítása.Dr. Patkósné Hatvani Anikó

programiroda munkatárs

Elérhetőségek
Cím: Eszterházy Károly Egyetem Egri Campus
A épület Líceum, II. em. 328.
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel: +36 36 520 400/3159
E-mail: hatvani.aniko@uni-eszterhazy.hu 

Végzettség
Földrajz – francia szakos középiskolai tanár (DE)

Szakmai tapasztalat
 
2015-től dolgozom az intézményben ügyintézőként. Aktív
résztvevője voltam több, a pedagógusképzés megújítását szolgáló,
valamint a köznevelés módszertani megújítását szolgáló projektnek (Komplex Alapprogram).

PKK tevékenység

Munkakörömben elsősorban a tanár szakos hallgatók gyakorlati
képzéséhez kapcsolódóan szervezési és adminisztrációs feladatokat
látok el. Kapcsolatot tartok az érintett hallgatókkal, a szaktanszékek módszertanos kollégáival, a Pedagógiai Kar, az Oktatási Igazgatóság és az EKE egyéb egységeinek tanárképzésben érintett dolgozóival valamint a külső partnerintézmények vezetőivel és mentoraival.


< Vissza