Cím: 3300 Eger, Eszterházy tér 1. Tel.: (36) 520-400/2336, E-mail: pkk@uni-eszterhazy.hu

Felvételi és Vizsgaszervezési Csoport

Utolsó módosítás: 2021. május 07.


Ügyfélfogadási idő
kedd 8.00 – 10.00Sándor József

mesteroktató

Elérhetőségek:
Cím: Eszterházy Károly Egyetem Egri Campus
A épület Líceum, II. em. 329. c.
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel: +36 36 520 400/2120
E-mail: sandor.jozsef@uni-eszterhazy.hu 

Végzettség
Földrajz – biológia szakos általános iskolai tanár (Ho Si Minh Tanárképző Főiskola), Földrajz szakos középiskolai tanár JATE), Pedagógiai
értékelés és mérés okleveles tanára (EKF), Tanügyigazgatási szakértő (EKTF) Tankerület-igazgatási és köznevelési vezető (EKF).

Szakmai tapasztalat

1983 óta veszek részt a köznevelésben és a felsőoktatásban, mint vezető tanár, intézményvezető illetve mesteroktató.
Közoktatási szakértőként, szaktanácsadóként, érettségi vizsgaelnökként is ténykedem, szerepelek ezen területek névjegyzékeiben.
Több közoktatás fejlesztési projektben szereztem szakmai tapasztalatot projektvezetőként és megvalósítóként.
Szakmai vezetője voltam a pedagógus előmeneteli rendszerhez kapcsolódó a "Gyakornoki Minősítő Vizsgák" és a "Pedagógus jelöltek felkészítése" pilot projektek és a minősítési rendszer kidolgozása, és a kidolgozott szempontrendszer alapján vizsgatematikák, eljárásrend, értékelési szempontok kidolgozása és gyakorlati tesztelése" tárgyú kutatás-fejlesztési- innovációs tevékenységnek, továbbá részt vettem a Bologna rendszerű a tanárképzés utolsó, gyakorlati félévével kapcsolatos szakmai és gyakorlati ajánlásainak kidolgozásában.
Alkotója és szerkesztője voltam az Országos Tantervi Adatbank részére készített „Eszterházy" NAT Kompatibilis, az 1-10. évfolyamok számára készített, komplex tantervcsaládnak, illetve a munkabizottsági tagként közreműködtem a NAT 2012 Földünk, környezetünk műveltségterület és kerettantervei kidolgozásában.
A Módszertani Közlemények és a GeoMetodika szakmai folyóiratok szerkesztőbizottságiban is tevékenykedem.

PKK tevékenység

Munkakörömben elsősorban a leendő pedagógusok alkalmassági és a végzősök záróvizsgáinak koordinálásával, megszervezésével járó feladatokat látom el.
Kapcsolatot tartok a karok dékáni hivatalaival, a szaktanszékek módszertanosaival valamint az EKE tanulmányi ügyekért felelős munkatársaival.
Segítem a régióink tankerületeivel és a határainkon túli pedagógus szervezetekkel való együttműködést.


< Vissza