Küldetésünk

Az Eszterházy Károly Egyetem története szorosan összekapcsolódik a hazai pedagógusképzéssel. Az Egyetem annak ellenére, hogy a ma itt végző diákok jelentős hányada már nem tanári diplomát szerez meghatározó szerepet játszik a hazai tanárképzésben. Az intézményben hosszú idő óta működik az Észak-magyarországi Regionális Pedagógiai Kutatóközpont. Az ÉRPEK kutatási-fejlesztési feladatokat lát el: az Egyetemen és a Pedagógusképző Karon folyó pedagóguskutatások szakmai támogatásával foglalkozik, több kutatásával és fejlesztésével a regionalitáson túl országosan is segíti a pedagógusképző intézményeket. A kutatóközpont jelentős szerepet vállal a mestertanárképzés, a Neveléstudományi mesterszak tudományterületi támogatásában, a Neveléstudományi Doktori Iskola működtetésében, valamint a Pedagógusképző Kar humánerőforrásának fejlesztésében (főként a kezdő oktatók fokozatszerzési munkájának szakmai támogatása révén).

Az új osztatlan tanárképzéshez kapcsolódóan a Felsőoktatási Törvény 62. bekezdés, 103.§-a írja elő a tanárképzés sokrétű szakmai és adminisztratív feladatinak összehangolását, a minőségi tanárképzés megteremtését támogató Tanárképző Központ létrehozását, amely önálló intézményi egységként, főigazgató szakmai irányításával is működhet. Ez a rendelkezés tette lehetővé a Pedagógusképző Központ megalakulását az Eszterházy Károly Egyetemen is.

A Pedagógusképző Központ a törvényben meghatározott adminisztratív és koordináló szerepének köszönhetően hozzájárul a minőségi tanárképzéshez. A Központ szerepe kiemelkedő a modern pedagógusképzéssel szemben megfogalmazott elvárások, illetve a tantervi reformok során (új Nat és kerettantervek) kirajzolódó új nevelési-oktatási feladatok sikeres megvalósításában.

Ennek érdekében a Központ elsődleges feladata a tanárképzéshez kapcsolódó, több oldalról egyszerre megjelenő elvárások pontos felismerése, a pedagógiai, a szaktárgyi (tudományos) képzés és a közoktatás terültén megfogalmazódó igények összehangolása, emellett a tanárképzés társadalmi-munkaerőpiaci szempontokat szem előtt tartó koordinálása. Ezzel egyidejűleg el kell látnia a Felsőoktatási törvényben előírt adminisztratív és szervezési feladatokat is. Az Eszterházy Károly Egyetem képzési kínálatában a pedagógusképzés teljes vertikuma megjelenik, a Pedagógusképző Központ mindinkább koordináló központként működik.

A Pedagógusképző Központ működése jól körülhatárolható tevékenység- és feladatkörök mentén öt területre terjed ki:

 • Pályatervezés,
 • Felvételi- és vizsgaszervezés,
 • Gyakorlati képzés,
 • Pedagógus-továbbképzés,
 • Tantárgypedagógiai fejlesztések támogatása.

Feladatok:

 • Kutatás, nyomonkövetés, életpálya tanácsadás és ehhez kapcsolódó alkalmazások és digitális tartalmak fejlesztése, módszertani megoldások kialakítása, személyes szolgáltatások biztosítása. Kutatás, helyzetértékelés, igényfelmérés, hatásvizsgálat (bejövő, bennlévő, kimenő hallgatók vizsgálata). Szolgáltatások (szakmai öndefiníció, pályaismeret, felsőoktatási karriertervezés, adatbázisok a szakjaink pályaorientációs szempontjaival és képzési jellemzőivel, tájékoztató kiadványok kidolgozása, elkészítése). Módszertani fejlesztések (képzési anyagok és képzések, digitális tartalmak, pályaorientációs módszerek és módszertani eszközök).
 • Felvételi- és vizsgafolyamatok szervezése,
 • Belső- és külső gyakorlati képzés koordinálása,
 • Módszertani megújulás támogatása,
 • Továbbképzések – belső képzések (képzők képzése), pedagógus-továbbképzések,
 • Kutatás-fejlesztés – bekapcsolódás módszertani, pedagógiai-pszichológiai kutatásokba,
 • Végzett tanár szakos hallgatóink pályakövetése.

Amire alapozhatunk:

 • Hagyományok, jó gyakorlatok
 • Kollégák szakértelme
 • Képzési, gyakorlati tapasztalatok
 • Kapcsolatok

Pedagógus-továbbképzési ajánlatok:

 • Pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakok
 • Szakirányú továbbképzések
 • Akkreditált pedagógus továbbképzési programok

 


< Vissza