Cím: 3300 Eger, Eszterházy tér 1. Tel.: (36) 520-400/2336, E-mail: pkk@uni-eszterhazy.hu

Küldetésünk

Utolsó módosítás: 2020. április 02.

Az Eszterházy Károly Egyetem pedagógusképzése regionálisan és hazai viszonylatban egyaránt meghatározó. Egyetemünk négy karán és három campusán folyó képzések a pedagógia széles spektrumát fogják be a tudás univerzumában. Nevezetesen, a kisgyermekkori nevelést, az óvó- és tanítóképzést, a közismereti és szakmai tanárképzést, a gyógypedagógus képzést, valamint a pedagógus-továbbképzést. Ezáltal intézményünkben az érettségi után és a diplomaszerzést követően is naprakész ismeretekkel gazdagodhatnak a hallgatók.

Az egyetemen működő Pedagógusképző Központunk kapcsolati hálót alkot a képzések minden szereplőjével, hogy hozzájáruljon a minőségi pedagógusképzéshez. Koordinációs szerepünk révén, a pedagógussá válás teljes szakaszát – a képzésre történő jelentkezéstől a pályaorientáción és gyakorlati tevékenység szervezésén keresztül a diplomaszerzésig – végigkísérjük mind hallgatói mind szervezeti szinten.

A Pedagógusképző Központ küldetése a FORUM (mozaikszó lásd lent) biztosítása, ahol egymásra találnak a pedagógus pálya iránt érdeklődők, az arra készülők, az éppen pályájukat kezdők, vagy az azon haladók igényei, elképzelései és javaslatai.
Azon munkálkodunk, hogy ezt a szerepünket a korszerű pedagógusképzés/továbbképzés új dimenzióira építve hatékonyan, humanista elvekre építve valósítsuk meg.

F ókuszban a gyakorlatközpontú pedagógusképzés és továbbképzés, az
O ktatási – nevelési fejlesztések mentorálása, a
R égiónk köznevelésének támogatása
Ú titárs a pedagógussá válás és életút során, és a
M egújjulás, szakmai feltöltődés, folyamatos segítése

PKK, a pedagógus FORUM

 

 


< Vissza