Pályatervezési Iroda

A Pályatervezési Iroda koncepciójában a pályaorientáció tágabb értelmezést nyer. Egy olyan folyamatot, életpálya ívet támogat, amely a toborzástól a munkerőpiacra kilépésig kíséri a bejövő és bennlévő, elsősorban osztatlan tanár szakos hallgatók életútját. A hallgatók oktatási rendszerben és munkaerőpiacon való sikerességét és a társadalmi beilleszkedését, részvételét támogatja. Az irodánk a tanárrá válás pályaszocializációs folyamatát támogató szolgáltatóként működik.

A Pályatervezési Iroda feladata a kutatás, nyomon követés, életpálya tanácsadás és ehhez kapcsolódó alkalmazások és digitális tartalmak fejlesztése, módszertani megoldások kialakítása, személyes szolgáltatások biztosítása.

  • Kutatás, helyzetértékelés, igényfelmérés, hatásvizsgálat (bejövő, bennlévő, kimenő hallgatók vizsgálata)
  • Szolgáltatások (szakmai öndefiníció, pályaismeret, felsőoktatási karriertervezés, adatbázisok a szakjaink pályaorientációs szempontjaival és képzési jellemzőivel, tájékoztató kiadványok kidolgozása, elkészítése)
  • Módszertani fejlesztések (képzési anyagok és képzések, digitális tartalmak, pályaorientációs módszerek és módszertani eszközök)

< Vissza