Akkreditált továbbképzés

Tisztelt Kolléga!

Az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógusképző Központ szakmai szolgáltatásai között nagyon fontos szerepet tölt be a pedagógus-továbbképzés. Célunk, hogy a meghirdetett, akkreditált tanfolyamaink lehetőséget teremtsenek a részt vevő pedagógusoknak arra, hogy megismerhessék a tanítási/tanulási folyamatban használható legújabb módszereket, technikákat, hasznosítható segítséget kapjanak tanítási gyakorlatukban, tantárgyuk/műveltségi területük magas színvonalú művelésében.

Továbbképzéseink kiválasztásánál, új tanfolyamaink akkreditálásánál igyekeztünk figyelembe venni megrendelőink igényeit, olyan programokat ajánlani, amelyek hatékonyan segítik mindennapi munkájukat.

Továbbképzési programajánlatunkban szereplő valamennyi képzésünk akkreditált, óraszáma beszámít a pedagógusok számára előírt hétévenkénti 120 órás kötelező továbbképzésbe.

Szolgáltatásainkat, továbbképzéseink körét úgy bővítettük, hogy az intézmények számára minél szélesebb körű kínálatot, professzionális szakmai támogatást tudjunk biztosítani.

Arra törekszünk, hogy továbbképzéseinket elérhető földrajzi közelségben szervezzük, igény szerint kihelyezzük a megye kistérségeibe, városaiba vagy megfelelő jelentkező esetén; egy-egy iskolába/óvodába.

A tanfolyamokra való jelentkezésüket a honlapunkról letölthető „Dokumentumok, formanyomtatványok/Szakirányú továbbképzések, tanfolyamok" Letölthető jelentkezési lapon is megtehetik, mely tetszőleges számban sokszorosítható.

Bízunk benne, hogy kínálatunk felkelti érdeklődésüket! A további jó együttműködés reményében kívánok Önöknek eredményes munkát!

Továbbképzéseink a https://felvieger.uni-eszterhazy.hu/hu/felsofoku-kpz/szakiranyu-tovabbkepzes/akkreditalt-pedagogus-tovabbkepzesek internetes oldalról érhetőek el.

Szabó Zsuzsanna


< Vissza