Cím: 3300 Eger, Eszterházy tér 1. Tel.: (36) 520-400/2336, E-mail: pkk@uni-eszterhazy.hu

Állásajánlat tanító munkakör betöltésére

Utolsó módosítás: 2021. június 10.

Az Észak-Pesti Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kolozsvár Utcai Általános Iskola tanító munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2023.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1155 Budapest, Kolozsvár utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanítói feladatok ellátása munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) ) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskola, tanítói szakképzettség,közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés
c) pontja,cselekvőképesség,büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség és szakképzettség meglétét
igazoló okmányok másolata 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet
igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan
foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal
összefüggő kezeléséhez, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2021. június 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Varga Csilla intézményvezető
nyújt, a 06-1-419-24-13 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Tóthné Varga Csilla intézményvezető részére az igazgato@kolozsvariskola.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje:
2021. június 23


< Vissza