Gyakorlati képzés

Kiemelt szerepe van a Központ feladatai között a pedagógusképzés szerves részét jelentő gyakorlati képzés szakmai irányításának. Ez jelenti egyrészt az Egyetem gyakorlóiskolájával való folyamatos kapcsolattartást, a gyakorlati képzés szervezését, az ebből adódó szakmai és szervezeti feladatok megoldását. A Központ emellett szerepet vállal abban, hogy a gyakorlóiskolában tanító tanárok és a pedagógusképzésben érintett egyetemi oktatók között élő szakmai párbeszéd alakuljon ki. Segíti a szakvezetők (vezetőtanárok) bekapcsolódását az Egyetemen folyó tantárgypedagógiai feladatok megoldásába.

A Központ feladata másrészt a külső, összefüggő tanítási gyakorlatok szervezése, kapcsolattartás a partneriskolákkal. Az ebből adódó adminisztratív feladatok koordinálása: a Központ állítja össze a hallgatói és intézményi nyomtatványokat, előkészíti a mentortanárok szerződéseit, illetve igazolja az elvégzett munkát. A Központ emellett közreműködik az Egyetemen működő a tanítóképzéshez kapcsolódó gyakorlati képzés koordinálásában is.

A Pedagógusképző Központ részt vesz a mentortanárokkal történő kapcsolattartásban, szükség estén szakmai tájékoztatókat, munka megbeszéléseket szervez a partneriskolák, illetve az ott tanító mentortanárok számára.

A Központ hangsúlyt helyez a gyakorlati képzés minőségellenőrzésére és minőségbiztosítására.


< Vissza