Osztatlan tanárképzés záróvizsga és szig. tételei

Pedagógiai-pszichológiai komplex záróvizsga témakörök

Pedagógiai-pszichológiai komplex szigorlati témakörök

Osztatlan tanárképzés záróvizsga módszertani témakörei

angol nyelv és kultúra tanára

biológiatanár (egészségtan)

ének-zene tanár

etikatanár

fizikatanár

földrajztanár

informatikatanár

kémiatanár

könyvtárostanár

közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek)

közösségi művelődés tanár

magyartanár

matematikatanár

média-, mozgókép- és kommunikációtanár

német nyelv és kultúra tanára

rajz- és vizuáliskultúra-tanár

természetismeret-környezettan tanár

testnevelő tanár

történelemtanár

Komplex szakmai zárószigorlati tételek:

angol nyelv és kultúra tanára

biológiatanár (egészségtan)

ének-zene tanár

etikatanár

fizikatanár

földrajztanár

informatikatanár

kémiatanár

könyvtárostanár

közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek)

közösségi művelődés tanár

magyartanár

matematikatanár

média-, mozgókép- és kommunikációtanár

német nyelv és kultúra tanára

rajz- és vizuáliskultúra-tanár

természetismeret-környezettan tanár

testnevelő tanár

történelemtanár

 

Szakdolgozati témakörök

angol nyelv és kultúra tanára

biológiatanár (egészségtan)

ének-zene tanár 

etikatanár 

fizikatanár 

földrajztanár 

informatikatanár 

kémiatanár 

könyvtárostanár 

közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) 

közösségi művelődés tanár 

magyartanár (magyar irodalom), (magyar nyelvészet)

matematikatanár 

média-, mozgókép- és kommunikációtanár 

német nyelv és kultúra tanára 

rajz- és vizuáliskultúra-tanár 

természetismeret-környezettan tanár

testnevelő tanár

történelemtanár


< Vissza