ÚJ INTÉZETTEL GAZDAGODOTT A PEDAGÓGIAI KAR

A Pedagógiai Kar Tanító- és Óvóképző Intézettel bővült, melynek vezetőjével, Daróczi Gabriellával beszélgettünk.

– Kérem, meséljen pár szóban a megalakulásról!

– Korábban e két szak képzését a Pszichológiai Intézet és a Neveléstudományi Intézet végezte. A létrejött intézet célja az, hogy a pedagógusképzés, a tanító- és az óvóképzés fókuszában a módszertan, valamint az elméleti és a gyakorlati képzés kapcsolata váljon hangsúlyossá. A módszertani képzés természetesen elképzelhetetlen szaktudományos megalapozottság nélkül. A módszertani képzés holisztikus szemléletet igényel, portfóliója interdiszciplináris jellegű. Célunk az intézet működtetésével szervezeti szempontból a jövőben is az lesz, hogy olyan szakembereknek a munkáját tudjuk megnyerni az egyetemen belülről, akik a szaktanszékekről eddig átoktatva segítették a tantárgypedagógiai és a módszertani képzést. Ezek a kollégák tudják a maguk tartalmi és szervezeti összefogásával megvalósítani azt, hogy a tantárgyak közötti tartalmi kapcsolatok is kézzelfoghatóvá váljanak, s így, ebben a szemléletben oktassuk a hallgatókat. Intézetünk stábját módszertani képzettségű oktatók fogják képviselni.

– Csatlakoztak-e már új oktatók a csapathoz?

– Igen, egyelőre egy kolléganő csatlakozott: Czapné Makó Zita, amiért nagyon hálás vagyok a Matematika és Informatikai Intézetnek. Folynak megbeszélések más tanszékekkel, intézetekkel is, és összességében elmondhatom, hogy értő fülekre találunk. A szervezéshez, az átszervezéshez természetesen idő szükséges.

– Hol található az intézet, milyen formában vehetik fel önökkel a kapcsolatot a hallgatók?

– A hallgatók az Érsekkerti Épületben találnak meg minket az első emeleten, ahogy belépnek az épületbe, már látják az irányító táblákon, hogy merre tartsanak. A 120-as termekben kereshetnek minket, mely több irodát jelent: itt dolgozik az adminisztrátorunk, Minczér Tímea, az igazgatóhelyettesünk Homoki Erika, és itt dolgozik majd Czapné Makó Zita is, valamint itt találják meg hallgatóink fogadóóráikban a két óvodapedagógus kolléganőt, akik a gyakorlati képzési munkákat segítik, irányítják, illetve jómagam is itt dolgozom. A tanítóképzés gyakorlati oldalának megszervezését Kaló Anikó tartja kézben, őt helyileg a Gyakorlóiskola Barkóczy utcai épületében találják meg. Az Intézet e-mail címe: tanov@uni-eszterhazy.hu

 

Írta: Berán-Juhász Henrietta
Fotó: Balogh Tibor


< Vissza