Tájékoztató pályaalkalmassági vizsgáról

Alábbiakban olvashatják az osztatlan tanárképzésre jelentkezők pályaalkalmassági vizsgájának módját.

A Fenntartó tájékoztatása szerint – a 2020. május-júniusi felvételi eljáráshoz hasonlóan – az osztatlan tanárképzésre jelentkezők pályaalkalmasságát kizárólag a jelentkező előzetesen megküldött motivációs levele és nyilatkozata alapján bírálják el. Ennek megfelelően a pályaalkalmassági vizsgán nem kell személyesen megjelenni.

Azoknak a jelentkezőknek, akik a pótfelvételi eljárásban az Eszterházy Károly Egyetem osztatlan tanárképzésére jelentkeznek, a Felvételi és Képzésszervezési Osztály 2020. augusztus 12-ig elektronikus levélben – a jelentkezés során megadott e-mail címre – részletes tájékoztatást küld.

Kérjük, kísérje figyelemmel a https://www.uni-eszterhazy.hu/  weboldalt az aktuális információkért!
A pályaalkalmassági vizsgálat eredménye „alkalmas" vagy „nem alkalmas" lehet. Aki nem felel meg az alkalmassági vizsgán, nem vehető fel osztatlan tanárképzésre.

Amennyiben a jelentkező pályán levő pedagógus, akkor a pedagógus munkakörben történő foglalkoztatás igazolásának benyújtása mentesít a pályaalkalmassági vizsgálat alól.


A motivációs levél elkészítésének szempontjai:

A levél célja:
• a pályaalkalmassági vizsgálati bizottság meggyőzése arról, hogy átgondoltan és a gyakorlati tapasztalatait is mérlegelve döntött a jelentkező a tanári pálya mellett.
Ajánlott terjedelme:
• legalább 2, legfeljebb 3 gépelt oldal. (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,15 sortávolság, 2,5 cm margó)

Tartalmi elemei:
• fejléc (név, születési idő, anyja neve, az első helyen megjelölt tanári szakpár, munkarend)
• a tanári pálya választásának indokai,
• a saját leendő pályájával kapcsolatos elképzelései, tervei, (például: milyen tanár szeretne lenni, hogyan képzeli el magát tanárként, mit vár ettől a pályától, mit gondol a pedagógus társadalmi szerepéről?)
• esetleges múltbeli pedagógiai vagy neveléssel kapcsolatos, személyesen átélt, értelmezett tapasztalatok. (például korábbi, diákként átélt helyzetek felelevenítése és újragondolása: ha Ön a tanár, akkor mit tett volna egy adott helyzetben? Az eddigiek során találkozott-e szimpatikus, jónak ítélt pedagógiai megoldásokkal? Mit csinálna másképp? Volt-e már alkalma tanári szerepben kipróbálnia magát – korrepetálás vagy testvér segítése a tanulásban – ha igen, milyen élményei voltak?)


A magyar nyelven megírt motivációs levelet, valamint a kitöltött és aláírt nyilatkozatot PDF formátumban a jelentkező neve alapján elmentve (motivacios_level_vezetéknev_keresztnev.pdf, illetve nyilatkozat_vezeteknev_keresztnev.pdf) legkésőbb 2020. augusztus 13-án éjfélig a: palyaalkalmassagi@uni-eszterhazy.hu e-mail címre kell megküldeni.
A nem a fentiek szerint beküldött elektronikus dokumentumok esetén a jelentkező kizárásra kerülhet!


A motivációs levél sablon innen tölthető le.

A nyilatkozat formanyomtatvány itt érhető el.


A motivációs leveleket értékelő, három főből álló bizottságot az egyetem tanárképzésben részt vevő pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani és gyakorlóiskolai szakemberek alkotják. A bizottsági tagok egymástól függetlenül értékelik a jelölt felkészültségét.


< Vissza